I samarbete med:

”Vi står för säkerhet och service med kännetecknet produkter i original”

AL-KO

AL-KO Säkerhetskopplingar

Safety kopplingslås är certifierade av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) som då garanterar full säkerhet, både när släpvagnen är kopplad till bilen eller när den står parkerad. Safetylåset är ett stöldskydd som låser kulkopplingen och blockerar kulkopplingens fästbultar så det inte går att skruva bort kopplingen från släpets draganordning. Om du i efterhand skulle köpa till ett nytt Safetylås är det viktigt att du kompletterar det med Safety Ball för att ditt lås skall bli godkänt.

Safety Ball blockerar kulkopplingslåset, vilket även förbättrar stöldskyddet på en frånkopplad släpvagn. Safety Ball har också en optisk varning i form av en triangel. Safety Ball fungerar endast tillsammans med Safetylåset. Att ha ett bra och godkänt lås är viktigt, numera är många lås certifierade av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF), men du måste alltid själv tala med ditt försäkringsbolag om självriskelimineringen.

Sortera på:
Säkerhetskoppling
Säkerhetskoppling
1224-13453
Säkerhetskoppling
Säkerhetskoppling
1224-13443
Safety Ball
Safety Ball
1225-12401